Extra algemene voorwaarden bij workshops

Datum laatste aanpassing: 11-7-2023

Inhoudsopgave:

  1. Wat kun je verwachten van een workshop/cursus
  2. Betaling van een workshop
  3. Betaling van de cursus
  4. Annulering van de workshop
  5. In geval van schade/letsel
  6. Herroepingsrecht workshops

1. Wat kun je verwachten van een workshop/cursus

De ruimte: De ruimte die door LCKeramiek geregeld wordt is geschikt voor de workshop/cursus en het aantal personen, betreffende tafels, stoelen, watervoorziening, elektriciteit en warmte. Bij gebruik van een ruimte die door de consument geregeld wordt is LCKeramiek niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van deze ruimte voor de workshop.

De materialen: LCKeramiek regelt de benodigde grote en kleine materialen voor een workshop. Grote materialen (deegroller, spuitcabine, draaischijf,…) zijn niet per definitie per persoon aanwezig en moeten gedeeld worden. LCKeramiek zorgt dat de workshop zo ontworpen is dat dit geen probleem hoeft te zijn. Kleine materialen (klei, glazuur, verf,…) zijn voldoende aanwezig voor iedere deelnemer.

De beschrijving van een workshop: In de beschrijving van een workshop staan de doelen van de workshop vermeld. Wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen en wat kun je verwachten mee naar huis te nemen.

De voorbeeldfoto’s: De foto’s bij de beschrijving van een workshop zijn een mix van resultaten door cursisten en door LCKeramiek gemaakte voorbeelden. Houd er rekening mee dat deze laatstgenoemde voorbeelden niet altijd 100% representatief zijn van wat een beginner in de beperkte tijd van een workshop gedaan kan krijgen. Wel is dit voorbeeld altijd zo passend mogelijk om teleurstellingen te voorkomen.

2. Betaling van een workshop

Bij individuele inschrijvingen: Betaling van de workshop dient uiterlijk 1 week voor aanvang binnen te zijn, tenzij anders afgesproken. Betaling vooraf vindt plaats via banktransactie. Indien in overeenstemming met LCKeramiek ter plekke betaald wordt kan dit contant of via pin. In geval van een pintransactie wordt 3% transactiekosten in rekening gebracht.

Bij groepsworkshops: De factuur kan 50% vooraf en 50% achteraf betaald worden via banktransactie.

3. Betaling van de cursus

Lessen worden vooruit betaald. Na afloop van de gratis proefles of de vorige betaalde periode wordt besproken of de deelnemer wil verlengen. Dit gebeurt nooit automatisch of zonder instemming.
Restitutie op de 10-lessenreeks is niet mogelijk. Gekochte lessen op de strippenkaart hebben een geldigheid van 1 jaar na de aanschafdatum.

Materialen en stookkosten worden achteraf verrekend op basis van verbruik. Een lijst met materiaalkosten hangt op een overzichtelijke plek in de cursusruimte.

4. Annulering van de workshop

Bij individuele inschrijvingen: Annulering van de inschrijving kan kosteloos tot 5 dagen (120 uur) voor aanvang van de workshop. Hierna wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Annuleren kan door een mail te sturen naar [email protected] of door in het eigen account de workshop te annuleren.

Bij groepsworkshops: Annulering van een groepsworkshop kan kosteloos tot 14 dagen voor de workshop. Hierna worden de materiaalkosten voor reeds aangeschafte materialen in rekening gebracht.

5. In geval van schade/letsel

Schade/letsel aan de kant van de consument: LCKeramiek draagt zorg voor een veilige omgeving tijdens een workshop. Kleine ongelukjes zijn echter niet te voorkomen, vooral gezien de vaak onervaren deelnemers. Bij het akkoord gaan met deze en de algemene voorwaarden gaat de consument akkoord dat eventuele schade of letsel die is opgelopen tijdens een workshop van LCKeramiek voor eigen risico van de consument is. Voorbeelden van, maar niet exclusieve situaties van, letsel zijn: iets zwaars valt op een voet, uitglijden op een natte vloer, uitschieten met een mes in een vinger. Voorbeelden van, maar niet exclusieve situaties van, schade zijn: Een pot water valt om over een tas/kledingstuk/elektronica, uitschieten met een mes in een tas/kledingstuk, verf en andere niet uitwasbare vlekken in een tas/kledingstuk. Van de consument wordt verwacht dat deze geschikte kledij draagt zoals gesloten schoenen en kleding die vies mag worden.

Schade/letsel aan de kant van LCKeramiek: Een deelnemer aan een workshop is per definitie onervaren. Hier gaat LCKeramiek van uit. Kleine ongelukjes die schade aan het materiaal of de ruimte van LCKeramiek opleveren zijn te verwachten en worden niet in rekening gebracht. Voorbeelden van, maar niet exclusieve situaties van, schade zijn: krassen op een tafel, breken van gebruikt materiaal zoals boetseergereedschap, breken van een glazen waterpot. Schade die ontstaat door onachtzaamheid van de consument worden wel in rekening gebracht. Voorbeelden van, maar niet exclusieve situaties van, schade zijn: een ruit breken, meubels breken, schade door duidelijk onjuist materiaalgebruik waarvan een onervaren persoon ook kan verwachten dat dit onjuist is, schade na het niet opvolgen van instructies door LCKeramiek.

6. Herroepingsrecht workshops

Bij aanvang van de workshop vervalt het herroepingsrecht. Klachten over de workshop na afloop hiervan kan de consument sturen naar [email protected]. In geval van klachten zal LCKeramiek hier binnen redelijke termijn op ingaan en zo nodig een passende oplossing aanbieden. Indien de consument gegronde redenen voor een klacht heeft en kan aantonen dat de workshop niet voldoet aan wat vooraf beloofd is, zal LCKeramiek dit proberen op te lossen door aanvullende informatie te verschaffen of korting te geven op een volgende workshop.

Winkelwagen
Scroll naar boven